• skilsmissefamilien

Tøj og lign.

I denne artikel ser vi nærmere på aftaler og regler om barnets tøj og andre effekter.Når det gælder tøj og andre effekter, kan forældrene grundlæggende indrette sig, som det passer dem, og som de kan blive enige om. Nogle skilsmissefamilier deler ansvaret ved selv at sørge for tøj til barnet, som det skal bruge hos respektive forælder, og nogle skilsmissefamilier fordeler udgifterne helt eller delvis ligeligt mellem sig.


Særligt omkring tøj og andre ejendele kan det være en fordel at involvere barnet, da det ofte er barnet selv, der skal transportere forholdsvis meget bagage, ligesom det selvfølgelig er barnet selv, der skal have tøjet på.


Desuden kan børns behov være meget forskelligartede:


Nogle børn har det eksempelvis fint med en samlet garderobe, der er hos den ene forælder, og som delvist tages med til den anden forælder. Andre børn bryder sig ikke om at ”leve i en kuffert” og har det derfor bedst med en garderobe hos hver forælder.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt for alle parter at lave aftaler, evt. også med barnet, hvis dette er hensigtsmæssigt.

Det kan dog også være hensigtsmæssigt at kende reglerne for tøj og andre ejendele.


Generelt


Det fremgår af Børnebidragslovens § 13, at ”Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste”.


Det medfører dels, at forælderen skal sørge for og tage sig af barnet, når det er hos vedkommende – og det gælder både bopælsforælderen og samværsforælderen. Det vil sige sørge for mad, et sted at opholde sig og sove, sikre transport og lignende.


Og dels medfører det en afklaring af, hvordan samværsforælderen i praksis vil løfte sin pligt til at forsørge barnet. I nogle skilsmissefamilier (og særligt ved deleordninger) er der ikke nødvendigvis penge mellem forældrene, men samværsforælderen påtager sig en nogenlunde ligelig del af udgifterne til barnet. I andre skilsmissefamilier løfter samværsforælderen sin forsørgelsespligt ved at betale børnebidrag.


Det kan du læse mere om på denne side – men det har også relevans for spørgsmålet om tøj.


Tøj


Betaler samværsforælderen ikke børnebidrag, skal vedkommende selv sørge for tøj og som udgangspunkt alt andet, der skal bruges direkte hos vedkommende. Her tager vi imidlertid udgangspunkt i, at samværsforælderen faktisk betaler børnebidrag til bopælsforælderen:


Når samværsforælderen betaler børnebidrag, skal bopælsforælderen levere en passende mængde tøj og fodtøj til brug under samværet. Det skal være tilpasset årstiden og skal være almindeligt pænt tøj samt regntøj, støvler og lignende, men omfatter ikke festtøj eller lignende.


​Det betyder ikke nødvendigvis ét sæt tøj pr. dag, men omvendt er der ikke krav om, at samværsforælderen skal vaske tøjet undervejs.


Betalingen af tøj til sport og lignende påhviler dén, der har barnet, når sporten udøves, og som har tilmeldt barnet.


Medicin


Bopælsforælderen skal medsende receptpligtig medicin.


Personlige ting


Husk altid på, at barnet kan have et tæt forhold til bestemte ting, som det naturligvis også gerne vil have med sig uanset, hvor det er henne. Det kan være sove-bamserne, yndlings-sutten og lignende.


Små børn


Bopælsforælderen skal som nævnt give en passende mængde tøj med på samvær, men eksempelvis bleer og mad til barnet skal samværsforælderen selv sørge for.


Pas


Barnets pas er barnets ejendom. Derfor skal barnets pas udleveres, såfremt barnet skal bruge passet hos den anden forælder.


Passet skal i princippet følge barnet. Men da der er tale om et officielt dokument, man skal passe på, er det måske ikke hensigtsmæssigt at give det med barnet ved hvert skifte mellem forældrene. Der er ingen regler om, hvorvidt passet skal opbevares hos bopælsforælderen eller samværsforælderen ved delt forældremyndighed.

Bemærk, at denne beskrivelse af pas senere følges op af en mere udførlig artikel om emnet.

836 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport