• skilsmissefamilien

Status på skilsmisse-området

I denne artikel ser vi bagud på de skilsmisse-relaterede sager, der har været i indeværende folketings-år – og frem mod de sager, der (måske) venter efter sommerferien.Der har været flere sager i indeværende folketings-år, hvor særligt to har været i fokus:


Dels har social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) fået tilført yderligere over 100 millioner kroner til Familieretshuset for at nedbringe den stærkt forlængede ventetid i blandt andet skilsmisse-sagerne.


Og dels trådte ny lovgivning i kraft den 1. juli, der betyder, at skilsmisse-forældre ikke længere skal gennem en obligatorisk refleksionsperiode på 3 måneder, før de kan blive skilt – og samtidig blev den tvungne delte bopæl afskaffet (det er dog fortsat muligt for forældre i enighed at have delt bopæl over barnet).


Der var flere andre sager i spil i løbet af året, men på grund af Corona-krisen er sagerne (hvoraf nogle var nået langt i den politiske proces) blevet udskudt til det kommende folketings-år.


Herunder kan du se status på disse sager.

Digital post til begge forældre


Sagen hører under minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) og handler om, at begge forældre fremover skal modtage digital post om barnet. Det beskrives således i lovforslagets fremsættelses-tekst:


”Når den digitale post om fælles børn alene sendes til mødre, sender den offentlige myndighed et signal om, at fædre og mødre ikke er ligestillede forældre, og at mødre er hovedansvarlige for fælles børn”.


Og videre: ”Der lægges med lovforslaget op til at indsætte en bestemmelse i lov om ligestilling af kvinder og mænd (…), der forpligter offentlige myndigheder m.v. til, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, at sende til dem begge”.


Sagen blev allerede rejst under den forrige Venstre-regering og efterfølgende taget op af den nuværende regering under Mette Frederiksens ledelse. Det forventes derfor, at sagen (hvis den tages op i det kommende folketings-år) vil få politisk opbakning og blive vedtaget.

Du kan følge sagen på denne side.


Terror kan koste kontakt til barnet


Sagen hører under social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og handler som beskrevet i lovforslagets fremsættelses-tekst om følgende: at det er ”bedst for et barn, at en forælder, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terror-bestemmelser, ikke har forældremyndighed over barnet, og at barnet ikke har bopæl hos eller samvær eller anden kontakt med denne forælder”.


Sagen er på grund af Corona-krisen udskudt til det kommende folketings-år, men man nåede dog i slutningen af marts måned at udsende både høringssvar fra en række myndigheder og organisationer.


Du kan følge sagen på denne side.


Deling af børnechecken


Sagen hører under skatteminister Morten Bødskov (S) og handler om, at børne- og ungeydelsen (”børnechecken”) skal deles med halvdelen til hver af forældrene, hvor barnet er i en 7/7- eller 8/6-ordning. Forældre med eneforældremyndighed vil modtage hele ydelsen.


Også denne sag er på grund af Corona-krisen udskudt til det kommende folketings-år.


Sagen blev allerede rejst under den forrige Venstre-regering og efterfølgende taget op af den nuværende regering under Mette Frederiksens ledelse. Det forventes derfor, at sagen (hvis den tages op i det kommende folketings-år) vil få politisk opbakning og blive vedtaget.


Du kan følge sagen på denne side.


Kriminalisering af og forbedret indsats mod stalking


Sagen hører under justitsminister Nick Hækkerup (S) og handler om, hvorvidt Folketinget skal lave en politisk sag om to overordnede dele: for det første at indføre en særskilt paragraf om stalking i straffeloven – og for det andet at igangsætte en række initiativer, der modvirker stalking, f.eks. behandlingstilbud til personer, der har udøvet stalking, indførelse af den såkaldte ”Esbjerg-model” (som er et konkret samarbejde mellem politi, kommune og Dansk Stalking Center) og lignende.


I slutningen af juni måned afgav Retsudvalget en beretning, hvor de ”noterer sig, at lovforslaget til en stalking-paragraf skal fremsættes i folketingsåret 2020-21 sammen med resultatet af arbejdsgruppens konklusion”.


Det er en sag, som Skilsmissefamilien følger og dækker fremadrettet. Du kan følge sagen på denne side.


Det videre forløb


Det kommende folketings-år starter den første tirsdag i oktober, dvs. den 6. oktober. I forbindelse med åbningen vil regeringen fremlægge sin plan for folketings-året 2020/21 – og dermed synliggøre hvilke sager, der vil være i regeringens planer.


Skilsmissefamilien følger og dækker alle sager inden for skilsmisse-området, og du kan følge dem både på vores hjemmeside, vores Facebook-side og i vores nyhedsbrev.

39 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle