• skilsmissefamilien

Spørgsmål og svar: automatisk erstatningssamvær

Denne ”Spørgsmål og svar” handler om automatisk erstatningssamvær.I denne artikel stilles de typiske spørgsmål om automatisk erstatningssamvær, der indimellem stilles i Skilsmissefamilien´s Facebook-forum, som du kan læse mere om på denne side.


Svarene på denne side er forholdsvis generelle. Ønsker du mere specifikke svar på spørgsmålene, så de passer til den konkrete situation, du måske selv står i, henvises til Facebook-gruppen eller til at skrive direkte til Skilsmissefamilien via denne side.


Du kan i øvrigt læse meget mere om automatisk erstatningssamvær på denne side:Grundlæggende om automatisk erstatningssamvær

1. "Hvad er samvær?"


Samvær er betegnelsen for dén tid, som barnet har med samværsforælderen. Samværet beskrives typisk som en periode over 14 dage: er barnet f.eks. hos samværsforælderen fra fredag til tirsdag (altså 4 overnatninger) i den ene weekend, er der således tale om en 10/4-ordning.

2. "Hvad er automatisk erstatningssamvær?"


Det er vigtigt at understrege, at forældrene altid kan indgå aftaler omkring samværet. For eksempel hvis den ene forælder har brug for at aflyse, flytte eller ændre samværet (umiddelbart).


Det automatiske erstatningssamvær er en formel sikring af samvær ved aflysninger.


Hvis bopælsforælderen aflyser samværet, kan samværsforælderen således anmode om, at det aflyste samvær erstattes (automatisk erstatningssamvær). Hensigten er at opretholde barnets kontinuerlige og løbende kontakt til samværsforælderen.

Anmodning om automatisk erstatningssamvær

3. "Hvornår gælder reglen om automatisk erstatningssamvær?"


Det automatiske erstatningssamvær gælder uanset årsagen til aflysningen og uanset om samværet er aftalt mellem forældrene eller fastsat af Familieretshuset. Erstatningssamvær gælder desuden kun det løbende samvær.

Se desuden spørgsmål 7 (hvornår det automatiske erstatningssamvær ikke gælder).

4. "Hvor meget erstatningssamvær kan man få?"


Forældrene kan som udgangspunkt selv aftale, hvordan et evt. erstatningssamvær afvikles (omfang, tidspunkt osv.). Men benyttes det automatiske erstatningssamvær, falder det i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som det i forvejen er aftalt eller fastsat.

5. "Hvordan får man det automatiske erstatningssamvær?"


Ønsker samværsforælderen at gøre brug af erstatningssamværet, skal vedkommende orientere bopælsforælderen om dette i forbindelse med, at man orienteres om aflysningen – dvs. forholdsvis hurtigt og helst med det samme.

6. "Skal man kontakte Familieretshuset for at få erstatningssamværet?"


Nej, ordningen medfører ikke, at man skal kontakte eller involvere Familieretshuset. Ønsker samværsforælderen at gøre brug af det automatiske erstatningssamvær, skal vedkommende kontakte bopælsforælderen direkte.

Undtagelser til automatisk erstatningssamvær

7. "I hvilke sammenhænge gælder automatisk erstatningssamvær ikke?"


Det automatiske erstatningssamvær gælder ikke aflysninger på grund af ferie eller helligdage samt overvåget samvær - og heller ikke, hvis det er samværsforælderen, der aflyser samværet. Falder erstatningssamværet sammen med allerede planlagt samvær, bortfalder det.

8. "Erstatningssamværet falder i den efterfølgende uge, men hvad nu, hvis der er samvær hver uge?"


Med samvær på samme tidspunkt hver uge kan det automatiske erstatningssamvær ikke placeres "i den efterfølgende uge", for det vil falde sammen med det planlagte samvær. I dette tilfælde vil erstatningssamværet bortfalde.

Andet

9. "Hvad kan man gøre, hvis bopælsforælderen ikke overholder erstatningssamværet?"


I så fald kan man kontakte Familieretshuset eller i yderste konsekvens Familieretten.


Vær dog opmærksom på, at der faktisk KAN være reelt grundlag for, at bopælsforælderen tilbageholder barnet fra såvel løbende samvær som erstatningssamvær. I disse tilfælde bør det overvejes, hvorvidt samværet og / eller erstatningssamværet skal effektueres.

10. "Kan jeg som bopælsforælder aflyse det løbende samvær og i stedet tilbyde automatisk erstatningssamvær?"


Det er ikke intentionen med reglerne om det automatiske erstatningssamvær, at bopælsforælderen blot kan aflyse samværet og / eller bytte samværsweekend eller lignende efter forgodtbefindende. En aftale eller resolution om samvær skal således grundlæggende overholdes.


Har bopælsforælderen behov for at bytte samværstidspunkt, skal vedkommende som udgangspunkt søge en aftale med samværsforælderen.

21 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle