top of page

"Skilsmisse-familien" i samarbejde med terapeut

Opdateret: 23. feb.

”Skilsmissefamilien”, der står bag ”Skilsmisse-magasinet”, har indledt et samarbejde med psykoterapeut Sif Frederiksen.

Artiklen blev oprindelig udgivet i ”Skilsmisse-magasinet” nummer 8, 1. februar 2023.


Sif Frederiksen vil fremadrettet bl.a. være redaktør for en ny brevkasse i ”Skilsmisse-magasinet”, der hedder ”Spørg Sif”.


Her vil hun besvare spørgsmål om skilsmisse-relaterede emner som for eksempel hvordan man håndterer den ofte følelsesmæssigt svære skilsmisse-proces og finder ro til at komme videre med sit liv.Psykoterapeut, yogalærer og massør


Sif Frederiksen er født i 1974 og har en grunduddannelse som socialpædagog. Desuden har hun videreuddannet sig til psykoterapeut, yogalærer og kropsterapeut.


Sif har i en årrække arbejdet som børnesagkyndig forældrerådgiver i Familieretshuset. Desuden har hun tidligere været ansat på et behandlingshjem for omsorgssvigtede børn, på et familiecenter for udsatte unge mødre og i socialpsykiatrien med mennesker, der led af angst, depression og misbrug.Egen klinik


I sin klinik i Næstved (”Terapeutisk klinik”) har Sif fokus på flere behandlingsformer, herunder samtaleterapi og fysiske behandlinger. Tilgangen er at koble kroppen og sindet sammen med kropsarbejde i terapien og terapeutiske indsatser i massagen. Sif er oprindelig fra Lolland, men bor nu i Næstved.


Privat er hun gift og har 4 sammenbragte drenge.Psykoterapeut Sif Frederiksen"Spørg Sif"


”Skilsmissefamilien” og Sif Frederiksen ser frem til samarbejdet om den nye brevkasse – og opfordrer dig som læser til at følge brevkassen ”Spørg Sif” og også selv stille spørgsmål eller spørge ind til emner, du har interesse i.


"Skimlsmisse-magasinet" har stillet et par spørgsmål til Sif Frederiksen:Hvilke erfaringer har du med personer i skilsmisse?


”Mange af de udfordringer og problematikker, der er omkring skilsmisseramte familier, har jeg sådan set haft inde på livet altid. Mine forældre gik fra hinanden inden, jeg blev født, og jeg er vokset op i en sammenbragt familie på godt og ondt – ligesom jeg i dag lever i en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn.


Rent professionelt har jeg siden 2014 på forskellig vis arbejdet med familier i opløsning eller som var på vej til at gå i opløsning. Jeg har set hvor kort, der kan være fra kærlighed til had, og hvor hurtigt parterne glemmer de lykkelige stunder, de har delt sammen, f.eks. da deres fælles børn blev født. Jeg har set, hvordan forældre bekriger hinanden både under og lang tid efter skilsmissen, og som fuldkommen glemmer, at deres børn jo ikke holder op med at elske den anden forælder og som rigtig ofte fanges i et loyalitetsdilemma.


Min brede erfaring med alle de mange facetter af et ulykkeligt og forlist kærlighedseventyr, som en skilsmisse jo er, har gjort mig klogere på, at langt de fleste mennesker længes efter fred og harmoni, men at der kan være så mange følelsesmæssige sår, som står i vejen for, at to mennesker, der engang var hinandens ét og alt, kan skilles på en hensigtsmæssig måde”.


Hvilke terapeutiske tilgange har du normalvis i arbejdet med klienten?


”Det er faktisk svært at svare på, da ingen terapisession er ens. Terapien skal tilpasses til den enkelte klient og løbende justeres efter, hvad der kommer op i samtalen. Rigtig ofte har jeg klienter, som oplever, at deres liv er kaotisk, og at de løber panden mod en mur i samværsaftalerne. Her er det ofte vigtigt for klienten at få skabt stabilitet i hverdagen samt at kunne genfinde håbet i en situation, som de måske aldrig havde forestillet sig at komme i.


En skilsmisse kan påvirke identiteten og dén måde, man opfatter sig selv på. Derfor arbejder vi rigtig ofte i terapien med, hvad det egentlig betyder for klientens måde at se og opfatte sig selv på som skilt. Det er min erfaring, at mange klienter har stor gavn af at blive klogere på de bagvedliggende meka-nismer, f.eks. hvordan deres egen barndom har spillet en rolle i parforholdet. Når klienten har en øget bevidsthed og kan reflektere over dét, der skete, så har de en reel mulighed for ikke at gentage problematikkerne med en ny partner eller give mønsteret videre til deres børn”.”Terapeutisk Klinik” v/ Sif Frederiksen


Du kan læse meget mere om Sif Frederiksen og hendes praksis (”Terapeutisk Klinik”) på denne side.


Har du et spørgsmål til brevkassen ”Spørg Sif”, kan du stille det via denne mail.
4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page