top of page

Satser for 2023

Opdateret: 31. dec. 2022

I denne artikel fremgår satser for diverse bidrag gældende i 2023, herunder børnebidrag, uddannelsesbidrag samt konfirmations- og beklædningsbidrag.​Mod slutningen af året frigives satserne for en række bidrag (herunder børnebidraget), som ændres fra nytår. Der er tale om en regulering af en række eksisterende satser, der foretages i takt med bl.a. inflationen.

Denne gennemgang vil kun omfatte skilsmisse-området og tilknyttede områder:

 • Børnebidrag

 • Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

 • Forhøjet børnebidrag

 • Børne- og ungeydelsen

 • Børnetilskud

 • Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne

 • ​Gebyr for behandling af anmodning om separation

 • ​Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse

 • ​Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse

 • Uddannelsesbidrag

 • Konfirmations- og beklædningsbidrag

 • Fødsels-, barsels- og navngivningsbidrag

 • Gebyr for ansøgning om navneændring

 • Ægtefællebidrag


​De angivne tal er satserne for 2023. Tallene i parentes er satserne, som de var i 2022.

BEMÆRK:

I 2023 vil der komme en engangsforhøjelse af børne- og ungeydelsen med kr. 660 pr. barn (se længere nede)."Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (normalbidrag)


Normalbidrag: kr. 1.500 pr. måned (2022: kr. 1.460).

Normalbidragets grundbeløb: kr. 1.328 pr. måned (2022: kr. 1.293).

Tillæg til normalbidraget: kr. 172 pr. måned (2022: kr. 167).​"Lov om børns forsørgelse" - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

Gebyr: kr. 2.800 (2022: kr. 2.800)."Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (forhøjet)


100 procent: 1 barn ca. kr. 560.000 (2022: ca. kr. 540.000), 2 børn ca. kr. 620.000 (2022: ca. kr. 600.000), 3 børn ca. kr. 700.000 (2022: ca. kr. 680.000), 4 børn ca. kr. 810.000 (2022: ca. kr. 790.000) og 5 børn ca. kr. 960.000 (2022: ca. kr. 940.000).


200 procent: 1 barn ca. kr. 800.000 (2022: ca. kr. 700.000), 2 børn ca. kr. 900.000 (2022: ca. kr. 900.000), 3 børn ca. kr. 1.100.000 (2022: ca. kr. 1.100.000), 4 børn ca. kr. 1.200.000 (2022: ca. kr. 1.200.000) og 5 børn ca. kr. 1.300.000 (2022: ca. kr. 1.300.000).


300 procent: 1 barn ca. kr. 1.400.000 (2022: ca. kr. 1.400.000), 2 børn ca. kr. 1.700.000 (2022: ca. kr. 1.700.000), 3 børn ca. kr. 2.000.000 (2022: ca. kr. 2.000.000), 4 børn ca. kr. 2.100.000 (2022: ca. kr. 2.200.000) og 5 børn ca. kr. 2.400.000 (2022: ca. kr. 2.400.000).”Børne- og ungeydelsesloven” – børne- og ungeydelsen


Børneydelse 0-2-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. år kr. 18.984, pr. kvartal kr. 4.746 (2022: pr. år kr. 18.612, pr. kvartal kr. 4.653).


Børneydelse 3-6-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. år kr. 15.024, pr. kvartal kr. 3.756 (2022: pr. år kr. 14.724, pr. kvartal kr. 3.681).


Børneydelse 7-14-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. år kr. 11.820, pr. kvartal kr. 2.955 (2022: pr. år kr. 11.592, pr. kvartal kr. 2.898).


Ungeydelse 15-17-årige, udbetalt månedsvis: pr. år kr. 11.820, pr. måned kr. 985 (2022: pr. år kr. 11.592, pr. måned kr. 966).


BEMÆRK: i første kvartal af 2023 er der en engangsforhøjelse på kr. 660, der lægges oveni ydelsen."Lov om børnetilskud" - ordinære tilskud, særlige tilskud m.v.

Ordinært børnetilskud: kr. 6.232 pr. år (2022: kr. 6.068).

Ekstra børnetilskud: kr. 6.352 pr. år (2022: kr. 6.184).

Særligt børnetilskud, grundbeløb: kr. 15.936 pr. år (2022: kr. 15.516).

Særligt børnetilskud, tillæg: kr. 2.064 pr. år (2022: kr. 2.004).

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb: kr. 31.872 pr. år (2022: kr. 31.032).

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg: kr. 4.128 pr. år (2022: kr. 4.008).

Flerbørnstilskud: kr. 10.288 pr. år (2022: kr. 10.116).

Adoptionstilskud: engangsbeløb på kr. 59.191 (2022: kr. 57.635).

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre: kr. 8.188 pr. år (2022: kr. 7.972).

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger: kr. 163.900 pr. år (2022: kr. 159.600).

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger: kr. 245.700 pr. år (2022: kr. 239.200)."Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning"

Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne: kr. 1.650 (2022: kr. 1.650).

Gebyr for behandling af anmodning om separation: kr. 650 (2022: kr. 650).

Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse: kr. 650 (2022: kr. 650).

Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse: kr. 1.630 (2022: kr. 1.630).​”Lov om børns forsørgelse" - uddannelsesbidrag


Uddannelsesbidraget er på kr. 1.328 (normalbidragets grundbeløb) pr. måned.


Uddannelsesbidrag fastsættes ud fra bidragsbetalerens indtægt og kan evt. forhøjes:


Normalbidragets grundbeløb: 1 barn ca. kr. 420.000, 2 børn: ca. kr. 480.000, 3 børn: ca. kr. 560.000, 4 børn: ca. kr. 650.000 og 5 børn: ca. kr. 770.000.


50 procent: 1 barn ca. kr. 600.000, 2 børn ca. kr. 700.000, 3 børn ca. kr. 900.000, 4 børn ca. kr. 1.000.000 og 5 børn ca. kr. 1.200.000.


100 procent: 1 barn ca. kr. 1.000.000, 2 børn ca. kr. 1.200.000, 3 børn ca. kr. 1.400.000, 4 børn ca. kr. 1.600.000 og 5 børn ca. kr. 1.900.000


BEMÆRK, at følgende gælder ved uddannelsesbidraget (afsnittet baseret på Social- og Ældreministeriets indkomstoversigt af 13. december 2022):

 • Er barnets indkomst i 2023 ca. 6.000 kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidragets grundbeløb, bortfalde.

 • Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er ca. 5.000 kr. om måneden.

 • Er et bidrag fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der er væsentligt overstiger ca. 6.000 kr. om måneden.


"Lov om børns forsørgelse" - konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmations- og beklædningsbidrag: kr. 3.984 (2022: kr. 3.879), svarende til 3 gange normalbidragets grundbeløb.

​​


"Lov om børns forsørgelse" - fødsels-, barsels- og navngivningsbidrag

Fødselsbidrag: kr. 913 (2022: kr. 878).


Barselsbidrag: kr. 1.589 (2022: kr. 1.529).

Navngivningsbidrag, herunder til dåb: kr. 1.328 (2022: kr. 1.278).


"Navneloven"


Gebyr for ansøgning om navneændring: kr. 518 (2022: kr. 518).Ægtefællebidrag


Fastsættelsen af ægtefællebidrag sker efter de regler, der er beskrevet af ”Skilsmissefamilien” (se under ”Emner”).


I forlængelse heraf gælder følgende (afsnittet baseret på Social- og Ældreministeriets indkomstoversigt af 13. december 2022):

 • Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil Familieretshuset normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv. Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2023 ikke ca. 310.000 kr., bør der ikke fastsættes bidrag.

 • Er bidragsbetalerens indkomst i 2023 mellem ca. 310.000 kr. og ca. 330.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end ellers.

 • Familieretshuset vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 310.000 kr. om året.


Omkring ”bidragsloftet” ved ægtefællebidrag (afsnittet baseret på Social- og Ældreministeriets indkomstoversigt af 13. december 2022):


Hvis bidragsmodtageren i 2023 har en årlig indkomst på ca. 320.000 kr. til ca. 360.000 kr. eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Familieretshuset vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte bidrag.


Omkring bidragsbetalerens indkomst:

 • Hvis der er grundlag for at fastsætte bidrag, og hvis bidragsbetalerens indkomst i 2023 er under ca. 900.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 320.000 kr. til ca. 340.000 kr. om året.

 • Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 900.000 kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 340.000 kr. til ca. 360.000 kr. om året.

 • Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 360.000 kr. om året.

 • Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 1,5 mio. kr. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag er ca. 360.000 kr. til ca. 380.000 kr. om året.

 • Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan Familieretshuset efter en konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag overstiger ca. 380.000 kr. om året.

173 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page