• skilsmissefamilien

Satser for 2022

Opdateret: nov. 2

Mod slutningen af året frigives satserne for en række bidrag (herunder børnebidraget), som ændres fra nytår.​Der er tale om en regulering af en række eksisterende satser, der foretages i takt med bl.a. inflationen.

Denne gennemgang vil kun omfatte skilsmisse-området og tilknyttede områder; det vil sige "Navneloven", "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning", "Lov om børns forsørgelse" og "Lov om ægtefællers økonomiske forhold".

Alle tal i denne artikel indskrives efterhånden som de bliver offentliggjort (teksten ”X” angiver, at tallet endnu ikke foreligger).


De angivne tal er satserne for 2022. Tallene i parentes er satserne, som de har været i 2021.


”Børne- og ungeydelsesloven” – børne- og ungeydelsen


Børneydelse pr. år 0-2-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. år kr. 18.612, pr. kvartal kr. 4.653 (2021: pr. år kr. 18.516, pr. kvartal kr. 4.629).


Børneydelse pr. år 3-6-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. år kr. 14.724, pr. kvartal kr. 3.681 (2021: pr. år kr. 14.664, pr. kvartal kr. 3.666).


Børneydelse pr. år 7-14-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. år kr. 11.592, pr. kvartal kr. 2.898 (2021: pr. år kr. 11.532, pr. kvartal kr. 2.883).


Ungeydelse pr. år 15-17-årige, udbetalt månedsvis: pr. år kr. 11.592, pr. måned kr. 966 (2021: pr. år kr. 11.532, pr. måned kr. 961)."Navneloven"


Gebyr for ansøgning om navneændring: kr. X (2021: kr. 505).


"Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning"

Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne: kr. X (2021: kr. 1.650).

Gebyr for behandling af anmodning om separation: kr. X (2021: kr. 650).

Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse: kr. X (2021: kr. 650).

Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse: kr. X (2021: kr. 1.630).​"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (normalbidrag)


Normalbidrag: kr. 1.460 pr. måned (2021: kr. 1.443).

Normalbidragets grundbeløb: kr. 1.293 pr. måned (2020: kr. 1.278).

Tillæg til normalbidraget: kr. 167 pr. måned (2020: kr. 165).

​​"Lov om børnetilskud" - ordinære tilskud, særlige tilskud m.v.


​Ordinært børnetilskud: kr. 6.068 pr. år.


Ekstra børnetilskud: kr. 6.184 pr. år.


​Særligt børnetilskud, grundbeløb: kr. 15.516 pr. år.

​Særligt børnetilskud, tillæg: kr. 2.004 pr. år.

​Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb: kr. 31.032 pr. år.

​Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg: kr. 4.008 pr. år.

Flerbørnstilskud: kr. 10.016 pr. år.

Adoptionstilskud: kr. 57.635 (engangsbeløb).

​Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre: kr. 7.972 pr. år.

​Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger: kr. 159.600 pr. år.

​Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger: kr. 239.200 pr. år."Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (forhøjet)


Alle tal er for 2021.


1 barn

 • Under ca. kr. 530.000: kr. 1.443

 • Over ca. kr. 530.000: kr. 1.443 + kr. 1.278 = kr. 2.721

 • Over ca. kr. 700.000: kr. 1.443 + kr. 2.556 = kr. 3.999

 • Over ca. kr. 1.300.000: kr. 1.443 + kr. 3.834 = kr. 5.277


2 børn

 • Under ca. kr. 600.000: kr. 1.443

 • Over ca. kr. 600.000: kr. 1.443 + kr. 1.278 = kr. 2.721

 • Over ca. kr. 900.000: kr. 1.443 + kr. 2.556 = kr. 3.999

 • Over ca. kr. 1.600.000: kr. 1.443 + kr. 3.834 = kr. 5.277


3 børn

 • Under ca. kr. 680.000: kr. 1.443

 • Over ca. kr. 680.000: kr. 1.443 + kr. 1.278 = kr. 2.721

 • Over ca. kr. 1.000.000: kr. 1.443 + kr. 2.556 = kr. 3.999

 • Over ca. kr. 1.900.000: kr. 1.443 + kr. 3.834 = kr. 5.277


4 børn

 • Under ca. kr. 780.000: kr. 1.443

 • Over ca. kr. 780.000: kr. 1.443 + kr. 1.278 = kr. 2.721

 • Over ca. kr. 1.200.000: kr. 1.443 + kr. 2.556 = kr. 3.999

 • Over ca. kr. 2.100.000: kr. 1.443 + kr. 3.834 = kr. 5.277


5 børn

 • Under ca. kr. 920.000: kr. 1.443

 • Over ca. kr. 920.000: kr. 1.443 + kr. 1.278 = kr. 2.721

 • Over ca. kr. 1.300.000: kr. 1.443 + kr. 2.556 = kr. 3.999

 • Over ca. kr. 2.300.000: kr. 1.443 + kr. 3.834 = kr. 5.277


6+ børn

 • Har bidragsbetaleren 6 børn eller derover, er der ingen vejledende indtægtsgrænser. I denne situation skal man kontakte Familieretshuset.


​”Lov om børns forsørgelse" - uddannelsesbidrag

Uddannelsesbidrag: kr. X (2021: kr. 1.278 pr. måned).​​

"Lov om børns forsørgelse" - konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmations- og beklædningsbidrag: kr. X (2021: kr. 3.834.

​​"Lov om børns forsørgelse" - fødsels- og barselsbidrag

​Fødselsbidrag: kr. X (2021: kr. 878).


Barselsbidrag: kr. X (2021: kr. 1.529).

Navngivningsbidrag, herunder til dåb: kr. X (2021: kr. 1.278.
​"Lov om børns forsørgelse" - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

Gebyr: kr. X (2021: kr. 2.800.


Desuden er gebyr ved fremtidsfuldmagter fastsat til kr. X (2021: kr. 1.010).


2,109 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle