top of page
  • skilsmissefamilien

Satser for 2021

Opdateret: 3. jan. 2021

Mod slutningen af året frigives satserne for en række bidrag (herunder børnebidraget), som ændres fra nytår.​Der er tale om en regulering af en række eksisterende satser, der foretages i takt med bl.a. inflationen.

Denne gennemgang vil kun omfatte skilsmisse-området og tilknyttede områder; det vil sige "Navneloven", "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning", "Lov om børns forsørgelse" og "Lov om ægtefællers økonomiske forhold".

Alle tal i denne artikel indskrives efterhånden som de bliver offentliggjort (teksten ”xxx” angiver, at tallet endnu ikke foreligger).


De angivne tal er satserne for 2021. Tallene i parentes er satserne, som de har været i 2020.


”Børne- og ungeydelsesloven” – børne- og ungeydelsen


Børneydelse pr. år 0-2-årige, udbetalt kvartalsvis: grundbeløb kr. 16.992, pr. år kr. 18.516, pr. kvartal kr. 4.629 (2020: pr. år kr. 18.384, pr. kvartal kr. 4.596).


Børneydelse pr. år 3-6-årige, udbetalt kvartalsvis: grundbeløb kr. 13.452, pr. år kr. 14.664, pr. kvartal kr. 3.666 (2020: pr. år kr. 14.556, pr. kvartal kr. 3.639).


Børneydelse pr. år 7-14-årige, udbetalt kvartalsvis: grundbeløb kr. 10.584, pr. år kr. 11.532, pr. kvartal kr. 2.883 (2020: pr. år kr. 11.448, pr. kvartal kr. 2.862).


Ungeydelse pr. år 15-17-årige, udbetalt månedsvis: grundbeløb kr. 10.584, pr. år kr. 11.532, pr. måned kr. 961 (2020: pr. år kr. 11.448, pr. måned kr. 954).


"Navneloven"


Gebyr for ansøgning om navneændring: kr. 513 (2020: kr. 505).

"Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning"

Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne: kr. 1.650 (som i 2020).

Gebyr for behandling af anmodning om separation: kr. 650 (som i 2020).

Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse: kr. 650 (som i 2020).

Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse: kr. 1.630 (som i 2020).


​"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (normalbidrag)


Normalbidrag: kr. 1.443 pr. måned (2020: kr. 1.415).

Normalbidragets grundbeløb: kr. 1.278 pr. måned (2020: kr. 1.253).

Tillæg til normalbidraget: kr. 165 pr. måned (2020: kr. 162).

​​


"Lov om børnetilskud" - ordinære tilskud, særlige tilskud m.v.


​Ordinært børnetilskud: kr. 5.996 pr. år (2020: kr. 5.880).

Ekstra børnetilskud: kr. 6.112 pr. år (2020: kr. 5.992).

Særligt børnetilskud, grundbeløb: kr. xxx pr. år (2020: kr. 15.036).

​Særligt børnetilskud, tillæg: kr. xxx pr. år (2020: kr. 1.944).

​Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb: kr. xxx pr. år (2020: kr. 30.072).

​Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg: kr. xxx pr. år (2020: kr. 3.888).

Flerbørnstilskud: kr. 9.896 pr. år (2020: kr. 9.700).

Adoptionstilskud: kr. xxx (engangsbeløb) (2020: kr. 55.835).

​Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre: kr. xxx pr. år (2020: kr. 7.720).

​Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger: kr. xxx pr. år (2020: kr. 154.600).

​Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger: kr. xxx pr. år (2020: kr. 231.800).

​​


"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (forhøjet)


100 procent: 1 barn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 520.000), 2 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 580.000), 3 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 660.000), 4 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 760.000) og 5 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 910.000).


​200 procent: 1 barn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 700.000), 2 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 900.000), 3 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 1.000.000), 4 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 1.200.000) og 5 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 1.300.000).

300 procent: 1 barn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 1.300.000), 2 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 1.600.000), 3 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 1.900.000), 4 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 2.100.000) og 5 børn ca. kr. xxx.000 (2020: ca. kr. 2.300.000).


​”Lov om børns forsørgelse" - uddannelsesbidrag

Uddannelsesbidrag: kr. 1.278 pr. måned.


​​

"Lov om børns forsørgelse" - konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmations- og beklædningsbidrag: kr. 3.834 (2020: kr. 3.759).

​​


"Lov om børns forsørgelse" - fødsels- og barselsbidrag

​Fødselsbidrag: kr. 878 (2020: kr. 861).


Barselsbidrag: kr. 1.529.

Navngivningsbidrag, herunder til dåb: kr. 1.278 (2020: kr. 1.253).​"Lov om børns forsørgelse" - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

Gebyr: kr. 2.800 (som i 2020).


Desuden er gebyr ved fremtidsfuldmagter fastsat til kr. 1.010.


5.642 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page