• skilsmissefamilien

Sag i Familieretten

En dom i en sag om bopæl og samvær giver et indblik i Familierettens arbejde, som kan hjælpe dem, der selv har en sag undervejs.Den 8. februar faldt der dom i en sag om bopæl og samvær i Familieretten i Lyngby.


Har man selv en sag undervejs i Familieretten, kan man bruge denne dom til at få viden om, hvordan sagen belyses og beskrives – selv om det dog er vigtigt at huske på, at sager er unikke, og at man derfor næppe vil kunne overføre sin egen sag direkte på denne.


Det skal desuden bemærkes, at mange informationer i sagen er anonymiseret på forskellige måder. Dette skyldes naturligvis hensynet til parternes privatliv.Sagen i overskrifter


Dommen er opdelt i følgende afsnit:


Indledning

Først angives det, at faderen har rejst sagen som sagsøger, og at moderen således er sagsøgte. Det er også herunder angivet, hvem parternes respektive advokat, der fører sagen, er.Sagens baggrund og parternes påstande

Her præciseres dét, som retten skal forholde sig til, og dermed også, hvad parterne hver især foreslår som udgang på sagen (”påstande”).


Faderen fremsætter påstandene om, at han fremadrettet skal have bopælen over begge børn (som er født i hhv. 2012 og 2016) – eller, såfremt dette ikke sker, kun over det ældste barn. Desuden påstår han uanset udfaldet en deleordning (7/7) med skiftedage på mandage.


Moderens ønsker bopælen over begge børn med samvær hver anden uge fra fredag til mandag (dvs. 11/3-ordning). Dog fremsættes også eventuelle alternativer, nemlig at samværet er hver anden torsdag til mandag (dvs. 10/4-ordning) eller hver anden onsdag til mandag (dvs. 9/5-ordning).


Hertil kommer en række præciseringer omkring feriesamvær, som faderen i øvrigt tilsluttede sig uanset bopælen.Oplysninger i sagen

Dette er generelle omstændigheder, som har relevans for sagen. I denne sag fremgår det, at forældrene har fælles forældremyndighed over begge børn, at Familieretshuset har holdt samtale med begge børn, at Familieretten har indhentet udtalelse fra henholdsvis institution og skole samt at en børnesagkyndig psykolog og dommeren har holdt en samtale med det yngste barn.Forklaring

Dette er den centrale del af dommen, hvor begge parter ytrer sig omkring forhold i sagen. Det bliver for omfangsrigt at gengive forklaringerne her, så det anbefales at læse dem direkte fra dommen (link nederst).


Og det skal især bemærkes, hvor de to forklaringer adskiller sig fra hinanden – for eksempel i forhold til samværsordningen, hvor faderen peger på deleordning og moderen på 11/3-ordning.Familierettens begrundelse og resultat

Her fremgår de informationer, som retten lægger til grund for dommen. Og dén lyder blandt andet, at moderen fortsat har bopæl hos moderen – men med større ændringer i forhold til samværet:


”Retten finder, at det vil være bedst for (barn 1) og (barn 2), at de tilbringer lige meget tid hos hver af forældrene, som de begge er nært knyttet til. Der er herved lagt vægt på, at (barn 1) og (barn 2) ved en 7/7-ordning skønnes at have størst mulighed for at finde en følelsesmæssig tryghed og balance i forhold til begge forældre”.


Det skal i øvrigt bemærkes, at dommen efterfølgende er anket til næste instans (Østre Landsret)Læs dommen


Ved at følge dette link kommer du til dommen, som ovenstående beskrivelse er baseret på.


198 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport