• skilsmissefamilien

Sådan bliver I skilt

Op mod halvdelen af alle ægteskaber ender med, at parterne går fra hinanden. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan man opnår skilsmisse.Skilsmisseprocenten har gennem årene ligget nogenlunde stabilt omkring de 45. Eksempelvis blev 15.521 par ifølge Dansk Statistik skilt sidste år.


I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan man formelt gennemfører en skilsmisse, samt de afklaringer, der i øvrigt måtte være relevante i processen.Tre måder


Der er tre forskellige måder, man kan blive skilt på: direkte skilsmisse, skilsmisse med forudgående separation og skilsmisse efter særlige grunde.


Ansøgning skal som udgangspunkt ske digitalt til Familieretshuset.


Den direkte skilsmisse har som forudsætning, at parterne er enige om skilsmissen samt vilkårene for skilsmissen (herunder hvem af parterne, der skal overtage et evt. lejemål, samt afklaring af et evt. ægtefællebidrag).


Se dog også ”Skilsmisse efter særlige grunde” herunder.


Er parterne ikke enige om vilkårene for skilsmissen, bliver de indkaldt til en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Målet er her at opnå enighed om vilkårene. Familieretshuset vil kunne træffe afgørelse om de vilkår, som parterne er uenige om.


Skilsmisse med separation skal betragtes som en afklarings-fase på 6 måneder. Her er parterne

Én af parterne kan under separationen ansøge om skilsmisse. Er begge parter enige om skilsmissen inden for de 6 måneder, kan den ske umiddelbart. Og ønsker én af parterne efter de 6 måneders separation at blive skilt, kræver det ikke enighed med den anden part.


Endelig er der skilsmisse efter særlige grunde. Her har den ene part ret til at få direkte skilsmisse uden separation uanset, om den anden part er enig eller ej.


Blot skal mindst én af følgende årsager til skilsmissen være til stede:

  • Utroskab. Forudsætningen er, at den anden part har været utro, eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold, uden accept. Hvis utroskaben er blevet tilgivet, kan dette ikke være grundlag for direkte skilsmisse. Desuden skal ansøgningen om skilsmisse være indsendt inden 6 måneder efter, at utroskaben er opdaget.

  • To års adskillelse grundet uenighed. Forudsætningen er, at parterne har truffet et bevidst valg om at leve hver for sig på grund af uoverensstemmelser.

  • Vold (herunder psykisk vold, seksuelle overgreb m.v.) mod den anden part, egne / andres børn eller andre, som disse er knyttet til m.v. Ansøgningen om skilsmisse skal indsendes inden et år efter, at vedkommende har fået kendskab til handlingen.

  • Bigami. Omfatter, at den anden part allerede er gift eller at vedkommendegifter sig med en anden uden at være blevet skilt.

  • Børnebortførelse. Forudsætningen er, at den anden part ulovligt har ført barnet ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet. Et barnet bragt tilbage, gælder retten til at søge direkte skilsmisse i op til et år derefter.


Bemærk, at det for ovenstående punkter gælder, at parterne skal deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Dette afvikles enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.Økonomi


Er parterne enige om skilsmisse / separationen, koster det (i 2021) kr. 650 at få behandlet sagen i Familieretshuset.


Vilkårsforhandlingen, som Familieretshuset evt. også står for, koster yderligere (i 2021) kr. 1.630.


Du kan læse mere om at blive skilt i Borger.dk´s guide: ”Når I går fra hinanden”.


Lovgivningen fremgår desuden af ægteskabsloven, som du finder via dette link, samt den tilhørende vejledning, som du finder via dette link.Efter skilsmissen


Selve skilsmissen handler dybest set om at bringe det ægteskabelige forhold til ophør. Men der er herudover en række andre sammenhænge, som man skal eller bør sikre eller forholde sig til.


Disse beskriver ”Skilsmissefamilien” i udførlige artikler, som du finder på listen herunder:


Og husk: har du spørgsmål til skilsmisse-processen, at komme gennem situationen og godt ud på den anden side osv. – så har ”Skilsmissefamilien” sin Facebook-side, hvor du løbende kan holde dig opdateret, stille spørgsmål osv.

44 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport