top of page

Ombudsmanden: "I strid med forvaltningslovens regler"

​Folketingets Ombudsmand vil sikre, at det digitale selvbetjeningssystem fremover kan benyttes af f.eks. en partsrepræsentant.Hvis man som forældre er uenige om eksempelvis forældremyndighed og vil starte en sag i Familieretshuset, er det obligatorisk at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Men den giver ikke mulighed for, at en partsrepræsentant kan starte en sag op – og dét er i strid med forvaltningslovens regler.


Det fremgår af en nyhed på ombudsmandens hjemmeside tidligere i dag.

Familieretshuset oplyser, ifølge ombudsmanden.dk, at ”muligheden for at lade en partsrepræsentant starte en sag op ikke ses at have været overvejet i forbindelse med udformningen af det nuværende system, hvor alle par indledningsvis bliver screenet for at vurdere konfliktniveauet”.

Ombudsmanden, Niels Fenger, siger ifølge ombudsmanden.dk: ”Det er en grundlæggende rettighed, at man som part i en afgørelsessag på ethvert tidspunkt kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Derfor skal det digitale system naturligvis understøtte den rettighed”.


Ombudsmanden har flere gange fremhævet det vigtige i, at de digitale løsninger understøtter de forvaltningsretlige krav. Problematikken har også været rejst over for Social- og Indenrigsministeriet, der nu vil løse problemet ”hurtigst muligt, så det også er muligt for en forælder at lade sig repræsentere f.eks. af en advokat ved brug af selvbetjeningsløsningen”.

Ombudsmanden har ”meddelt myndighederne, at han går ud fra, at Familieretshuset (indtil der foreligger en løsning) vil sikre, at borgere, som ønsker at lade en partsrepræsentant indlede en sag, får mulighed herfor på en anden måde end via Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning”.

15 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page