• skilsmissefamilien

Nyt på hjemmesiden: "Kort og godt"

Den nye side giver korte og præcise pointer om mange af de sammenhænge, der er relevante at kende på skilsmisse-området.På hjemmesiden kan man i forvejen finde en lang række beskrivelser af de mange skilsmisse-relaterede sammenhænge, som er relevante og ofte nødvendige at kende. Disse sider er generelt udførlige og omfangsrige for at give den fornødne brede og detaljerede viden.


Den nye side, som hedder ”Kort og godt”, har lidt det modsatte udgangspunkt: nemlig at præsentere en kort og præcis pointe, som giver faktuel viden på et afgrænset område.


Dermed tages alle nuancerne, forbeholdene og undtagelserne ikke med. Men man får et forholdsvis klart udgangspunkt i den pågældende sammenhæng, og dét udgangspunkt kan man så udvide ved efterfølgende at læse den relevante beskrivelse.


Det er også tanken, at udgangspunktet kan åbne op for en forståelse af, om man faktisk har den rigtige opfattelse af den pågældende sammenhæng.


Du finder ”Kort og godt” i menuen under ”Love og regler” – eller ved at følge dette link.Eksempler


Den nye side har været i luften nogle dage, hvor man eksempelvis kan læse følgende pointer:

  • Samværsforælderen har ret til ferie i dét omfang, som vedkommende kan aftale det med bopælsforælderen eller som fremgår af resolutionen

  • Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset, der nu er myndighed på skilsmisse-området og således her, at skilsmisse-sager opstartes

  • Barnets pas skal i princippet følge barnet. Mange vælger dog at opbevare passet hos den ene forælder og sikre, at det udleveres efter behov

  • Forældrene har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær – og skal som udgangspunkt selv afklare hvordan dette ansvar løftes.


For at opbygge siden relativt hurtigt, vil der den kommende tid komme en ny pointe dagligt. Denne vil i en periode fremgå af hjemmesidens forside og vil også blive føjet til siden ”Kort og godt”, hvor den fremgår fremover.

23 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle