• skilsmissefamilien

Ny bog om skilsmisse-ret

Femte udgave af ”Skilsmisseret” udkommer i dag fra forlaget.​I dag udkommer bogen ”Skilsmisseret – de økonomiske forhold” af dr.jur. og professor Linda Nielsen og ph.d., LL.M. og lektor Annette Kronborg.


Bogen udkommer fra forlaget ”Karnov Group, og prisen ligger omkring 900 kroner.


Om bogen


Ifølge forlaget belyser bogen de mange praktiske og problemstillinger af stor betydning for samfundet og den enkelte, som kan opstå i forbindelse med separation og skilsmisse.

Desuden behandler bogen:

  • Skilsmisserettens formål, betydning og udvikling samt betingelserne for separation og skilsmisse

  • Vilkårene for separation og skilsmisse, herunder ægtefællebidrag og retten til lejeboligen

  • Ægtefælleskiftet med bodelingen og de mange problemer, der følger heraf

  • De stadig øgede muligheder for særeje i mange forskellige former samt andre aftaler forud for eller i forbindelse med skilsmisse

  • Internationale skilsmissesager


Nyt i 5. udgave


Forlaget oplyser, at der siden sidste udgave af bogen er trådt en ny myndighedsstruktur og nye kompetenceforhold mellem den udøvende og dømmende myndighed i kraft. Således er Statsforvaltningen nedlagt og erstattet af Familieretshuset pr. 1. april 2019. Samtidigt hermed er byretterne omorganiseret således, at der i byretterne er etableret familieretter, der i et samarbejde med Familieretshuset er de nye kompetente myndigheder inden for faget skilsmisseret.Målgruppen


Bogen er ifølge forlaget primært udarbejdet til brug for undervisningen, men også praktikere, der arbejder med skilsmisseret (som advokater, dommere eller ansatte i Familieretshuset, banker, forsikringsselskaber og pensionsinstitutter m.v.) kan drage nytte af bogen.Om forfatterne


Bogen er skrevet af to kompetente fagpersoner med mange års erfaring med såvel forskning som undervisning i familieret.

Linda Nielsen er dr.jur. og professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Annette Kronborg er ph.d., LL.M. og lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

6 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle