top of page

Nu skrives fremmedgørelse ind i loven

Under spørgetiden i Folketinget gav ministeren tilsagn om at skrive forældre-fremmedgørelse ind i loven.


Forældre-fremmedgørelse er de seneste få år blevet fremhævet som et tiltag i skilsmissesager, som kan have store konsekvenser. Det handler grundlæggende om, at den ene forælder forsøger at påvirke barnet til at vende sig mod den anden forælder – og dermed i sidste ende bryde mellem barn og den pågældende forælder.


For eksempel viste TV2 sidste år dokumentaren ”Med børnene som våben”, der viser skilsmissesager, hvor der angiveligt er tale om forældre-fremmedgørelse.


Der har imidlertid ikke været den store politiske opbakning til at forholde sig til fænomenet. Men under dagens spørgetid i Folketinget gav den forholdsvis nye social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forventninger om, at noget er undervejs.Vil indkalde partierne


Baggrunden var et skriftligt spørgsmål, som Mette Thiesen (DF) havde indgivet.


Spørgsmålet lød: ”Vil ministeren tage initiativ til, at termen forældrefremmedgørelse anerkendes i lovgivningen, som en måde hvorpå en forælder manipulerer et barn til at tage afstand fra den anden forælder i en forældremyndigheds- eller samværssag, og at forældrefremmedgørelse derved vil have konsekvenser for den udøvende part”.


Ministeren svarede, at forældre-fremmedgørelse er et nyt begreb for noget, der har været kendt i længere tid. Hun sagde også, at der fra politisk side er lavet bl.a. chikanepakke, men at man endnu ikke ved vejs ende. Ministeren ville derfor fortsætte i dét spor og herunder bruge forældre-fremmedgørelse som begreb og skrive det direkte ind i lovgivningen. Hun vil derfor inden sommerferien indkalde Folketingets partier for at kigge på, hvordan de kan gribe det an.


Hun føjede dog til, at for nogen er dét at holde barnet væk fra den anden forælder også relevant. Det er sager med vold, overgreb m.v., hvor distanceringen handler om at beskytte barnet. Den politiske drøftelse vil derfor givetvis søge at rumme begge perspektiver, med afsæt i at sætte barnets behov forrest.


”Skilsmissefamilien” følger naturligvis sagen fremover.43 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page