top of page
  • skilsmissefamilien

Nu kan skilsmisse ske hurtigt

I dag træder ny lovgivning i kraft, der betyder et farvel til den tvungne delte bopæl og refleksionsperioden på 3 måneder. Denne artikel ser på ændringerne.Fra og med i dag skal forældre, der ønsker skilsmisse, ikke først gennem en tvungen delt bopæl og refleksionsperiode på 3 måneder. I stedet kan forældre ved enighed få skilsmisse efter ansøgning og uden at angive grund. Dermed kan skilsmisse ske hurtigt.


Ordningen, der blev fjernet igen


Da Familieretshuset erstattede Statsforvaltningen den 1. april 2019 og dermed blev myndighed på skilsmisseområdet, blev der samtidig foretaget flere ændringer af lovgivningen. Én af ændringerne handlede om den såkaldte ”delte bopæl”: at forældrene i enighed kunne ophæve alle aftaler og i stedet samarbejde om alle forhold vedrørende barnet.


Samtidig blev ordningen gjort obligatorisk for forældre med børn, der ønskede at blive skilt, under den såkaldte ”refleksionsperiode” på 3 måneder. Dermed kunne forældrene simpelthen ikke blive skilt, før de havde overvejet skilsmissen i 3 måneder og herunder havde gennemført et digitalt læringsforløb (med mindre de var enige om barnets bopæl).


Det viste sig imidlertid, at ordningen blandt andet fastholdt nogle forældre og børn i et dødvande. Og derfor valgte regeringen og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) at fjerne den tvungne delte bopæl fra lovgivningen igen. Og det er denne ændring, der er trådt i kraft i dag.

Den delte bopæl eksisterer fortsat og er en mulighed for forældre, der er enige om at have delt bopæl. Ordningen er dog uden større betydning, da den ikke medfører ændringer andet end den umiddelbare følelse af ligeværdighed, som samarbejdende forældre i forvejen har.

Du kan læse mere om den delte bopæl i denne artikel.

Andre ændringer

Fjernelsen af den tvungne delte bopæl og refleksionsperioden er ikke de eneste ændringer, der træder i kraft i dag.

Eksempelvis bortfalder retten til at få orientering om et barn, når barnet er midlertidigt placeret.

Desuden kan nogle af sagerne om forældremyndighed ved forældremyndigheds-indehaverens død fremover afgøres af Familieretshuset. Det er især de sager, hvor der ikke er en tvist om forældremyndigheden, da der kun er én, der ansøger om at få forældremyndigheden.

Familieretshuset kan også, som et naturligt led i sagsbehandlingen i lighed med domstolene, forkynde meddelelser i Statstidende.

Og så er der foretaget flere præciseringer af reglerne om virkningstidspunkterne for Familieretshusets afgørelser samt om international kompetence til at behandle sager om ændring af vilkår for skilsmisse og om fuldbyrdelse af sådanne afgørelser.

17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page