• skilsmissefamilien

Familieretshusets resultatplan 2021

Opdateret: 19. dec. 2021

Familieretshuset har offentliggjort sin resultatplan for 2021.Hvert år indgår Familieretshuset en resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet med konkrete mål for, hvordan myndigheden som effektiv og moderne virksomhed lever op til god forvaltning indenfor rammerne af den eksisterende lovgivning.


Og denne resultatplan har Familieretshuset nu offentliggjort.


Resultatplanen er interessant i lyset af, at Familieretshuset siden oprettelsen den 1. april 2019 har haft meget lange ventetider. Blandt andet forklarede social- og indenrigsmister Astrid Krag (S) i denne artikel i slutningen af december måned, at ventetiden på at få hjælp i Familieretshuset er helt op til 8 måneder.


Det er dog uklart, hvordan de eksakte ventetider påvirkes af resultatplanen."Kontinuerlig forbedring"


Det fremgår af den beskrivende tekst til resultatplanen, at ”visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen”.


Desuden indeholder planen ”henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet. Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration”.Resultatplanens måltal


Her følger resultatplanens måltal i uddrag:


Visitationstid

Familieretlige sager skal visiteres senest 5 hverdage efter modtagelse (pct. af de sager, der er modtaget i det enkelte kvartal).

2020: 70 %. 2021: 75 %. 2022: 80 %.


Forældremyndighed

I § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne (pct.).

2020: ikke fastsat. 2021: ikke fastsat. 2022: 80 %.


Udpegning af kontaktperson

I sager omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet (pct.).

2020: 70 %. 2021: 75 %. 2022: 80 %.


Fremsendelse af handlingsplan

I § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene (pct.).

2020: 70 %. 2021: 75 %. 2022: 80 %.
Desuden fremgår det af resultatplanen:


Møder

Familieretshuset skal i 2021 afholde 53.000 møder med borgere.


Fokus på øget forældresamarbejde

”Forløbet har bidraget til, at jeg og barnets anden forælder bedre kan håndtere vores samarbejde omkring børnene”.

2019: 18 %. 2020: 14 %. 2021: skal være højere end 2020. 2022: skal være højere end 2020.


Familieretten

I 2021 må maksimalt 25 % af § 6-sagerne oversendes til familieretten.

2020: 28 %. 2021: 25 %. 2022: 22 %.


Medarbejderomsætning

Familieretshuset skal i 2022 have en medarbejderomsætning på maksimalt 8,6 %.

2020: ikke fastsat. 2021: 8,6 %. 2022: 8,9 %. 2023: 9,2 %. 2024: 8,7 %.


62 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle