• skilsmissefamilien

Børns reaktioner på skilsmisse

Forældrenes skilsmisse kan medføre store udfordringer for barnet. En psykolog vil kunne hjælpe barnet med bl.a. at få sat ord på svære følelser.​(Modelfoto)


I denne artikel sættes der fokus på de reaktioner, som børn typisk har i forbindelse med forældrenes skilsmisse eller samlivsbrud.


Indledningsvis skal det nævnes, at barnets reaktioner udspringer af det enkelte barns personlighed, modstandsdygtighed, modenhed og lignende. Der kan derfor være stor forskel på det enkelte barns reaktioner i forhold til andre børn.


Desuden kan omstændighederne omkring barnet (herunder konfliktniveau, graden af forældrenes samarbejde og lignende) have betydning.


Derfor må pointerne ikke ses som en facit-liste, men at de giver en grundlæggende forståelse for børns reaktioner på skilsmisse til brug i den enkelte sag.”En daglig sorg”


Morten Carlsen er psykolog med praksis i Hillerød med over 15 års erfaring på området (se links sidst i artiklen).


På sin hjemmeside beskriver han udfordringerne knyttet til, at forældrenes skilsmisse bryder familien op – og de kan være både mange, alvorlige og indgribende på barnet.


”En skilsmisse kan medføre mange udfordringer, og særligt børnene kan stå tilbage som de store tabere i processen. De står nu overfor en daglig sorg, hvor de som delebørn skal forholde sig til at være adskilt fra enten mor eller far”, skriver Morten Carlsen og fortsætter:


”En skilsmisse vil grundlæggende være utryg for de fleste børn, idet der er tale om en stor forandring i barnets liv. Det kan resultere i en række reaktioner fra barnets side”, skriver han og nævner flere eksempler:

 • Problemer i skolen og/eller med vennerne

 • Isolation og tristhed

 • Øget vrede og aggression

 • Udvikling af angst

 • Påtager sig for stort et ansvar / bliver hurtigt ”voksen”

 • Ondt i maven


Mistrivsel


Desuden er det vigtigt, skriver Morten Carlsen, at barnets trivsel sikres: ”Bliver der ikke taget hånd om det, kan det på sigt udvikle sig til mere alvorlige psykiske problemer”, skriver han.


Et barn i mistrivsel vil således udvikle sig uhensigtsmæssigt ved for eksempel at:

 • Tilpasse sig situationer

 • Blive over-hjælpsom og pligtopfyldende

 • Have alt for stor ansvarsfølelse

 • Få ”følsomme antenner”, hvor barnet opfanger små signaler

 • Give udtryk for en skyldfølelse

 • Ikke være opmærksomme på egne behov og glemme at spise, gå på toilettet og lignende


Der er med andre ord meget på spil for barnet og familien, og det vil ofte være nødvendigt med professionel hjælp hos en psykolog som Morten Carlsen.Hjælp til barnet


Som psykolog kan Morten Carlsen hjælpe barnet til ”at få sat ord på svære følelser, som det måske ikke lige selv kan få sat ord på”.


Samtidig kan barnet få ”en række mentale og konkrete redskaber, som kan styrke barnets evne til at navigere og begå sig godt i de mange svære situationer, det kan opleve som delebarn”.


Konkret kan det eksempelvis ske gennem samtaler med barnet i et individuelt tilpasset forløb.Om Morten Carlsen


Morten Carlsen er autoriseret psykolog med adresse i Hillerød, specialist i psykoterapi med særlig viden om børn, unge og familier, stresshåndtering og trivsel på arbejdspladsen samt supervision af ledere og medarbejdere – og meget andet.


Han arbejder ud fra et ”systemisk, narrativt, løsningsfokuseret og eksistentielt udgangspunkt”.


Du kan læse mere om Morten Carlsen på denne side.


Og du kan besøge hans hjemmeside via dette link.104 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle