• skilsmissefamilien

Bisidder til børn

Voksne har ret til at medbringe en bisidder til et møde i f.eks. Familieretshuset – og dét har børn også.I denne tekst beskrives bisidder-funktionen generelt og derefter mere specifikt vedrørende børn.Lovgrundlaget for bisidder-funktionen


Den generelle funktion som bisidder er beskrevet i Forvaltningsloven, og ”Skilsmissefamilien” har beskrevet dette udførligt på denne side.

Det fremgår således af Forvaltningslovens § 8, at: ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre” (afkortet).

Lader man sig som voksen "bistå af andre", som det fremgår af § 8, har man en bisidder med til mødet til at støtte sig på forskellige måder. Det kan være i form af at lytte opmærksomt, tage noter, yde mental støtte og lignende. Det kan være en god hjælp, fordi et møde kan være følelsesmæssigt vanskeligt: der kan være meget på spil, man kan sidde over for en tidligere partner, man måske stadig har følelser (enten positive eller negative) for – eller man er påvirket af at skulle åbne for personlige sårbare sammenhænge over for fremmede.


Her kan bisidderen yde mental støtte undervejs ved simpelthen at være til stede og inden for rækkevidde, så parten og bisidderen kan få kontakt til hinanden. En beroligende hånd eller et anerkendende blik kan således være en god hjælp til, at parten ikke lader følelserne gribe vedkommende eller får sagt noget i affekt.Barnet i Familieretshuset


Skal et barn til en samtale i Familieretshuset om f.eks. bopæl eller samvær, er det præciseret i ”Lov om Familieretshuset”, § 18, at barnet har en ret til en bisidder. Her fremgår det nemlig: ”Et barn, hvis sag behandles af Familieretshuset, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre. Børneenheden yder støtte til, at barnet får en bisidder, hvis barnet har behov for det”.


Det skal dog understreges (hvilket fremgår af § 18, stk. 2), at ”barnets interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov” – og at Børneenheden endvidere kan ”træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets”.


Er der tale om en bisidder til børn eller unge vil fokus i højere grad handle om tryghed, trøst samt sikre forståelsen af spørgsmålene – både før, under og efter samtalen med myndigheden.Beskrivelse lavet til børn


Familieretshuset giver på sin egen hjemmeside www.migimidten.dk (under overskriften ”Få en voksen med til samtalen”) denne beskrivelse af bisidder-funktionen direkte til barnet:


”Du kan mødes med en bisidder inden samtalen. Bisidderen kan fortælle dig, hvordan en børnesamtale foregår. Sammen kan I forberede, hvad du vil sige. Bisidderen kommer med til børnesamtalen sammen med dig. Bisidderen støtter dig og kan hjælpe dig med at huske det, der er vigtigt for dig.


En bisidder snakker med dig og ikke dine forældre. En bisidder kan også snakke med dig efter børnesamtalen om, hvordan du synes det gik, og hvad der så skal ske”.


Og videre:


”Den voksne i Familieretshuset, som du skal snakke med, er vant til at snakke med børn, der har forældre, der er gået fra hinanden.


Den voksne hjælper og støtter dig under samtalen, så du har det godt. Den voksne vil snakke med dig om, hvordan du har det. Den voksne kan også snakke med dig om, hvad du synes, der er det rigtige for dig. Du kan spørge den voksne, hvis du er i tvivl om noget i forhold til, at din mor og far er gået fra hinanden. Den voksne lytter og kommer med nogle gode råd”.Vigtige pointer


Det skal bemærkes, at barnets forældre ikke skal give lov til, at barnet får en bisidder. Det er barnets ret at have en bisidder med.


Desuden kan forældrene ikke være bisiddere, men derimod en anden nærtstående person, som barnet vil være tryg ved.Sådan får barnet en bisidder


Har barnet en kontaktperson i Familieretshuset, kan vedkommende hjælpe barnet med at få en bisidder.


Desuden henviser Familieretshuset direkte til Børnetelefonen, der kan hjælpe med en bisidder.


35 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport