• skilsmissefamilien

Barnets sundheds-info på app

Ved at have sit sundhedskort som app, har man altid sine sundhedsoplysninger ved hånden – og det gælder som udgangspunkt også sine børns oplysninger.​Alle kan benytte sundhedskort-appen, hvor vi her sætter fokus på oplysninger om barnet.


Det har længe heddet sig, at barnets klassiske gule sundhedskort (og i øvrigt også pas) i princippet skal følge barnet. Her har mange forældre dog valgt en pragmatisk løsning, da der jo er tale om vigtige og sårbare informationer, og at sundhedskortet, pas m.v. derfor opbevares hos den ene forælder og først udleveres efter behov.


Samtidig har der i forholdsvis konfliktramte familier været situationer, hvor det gule sundhedskort ikke er blevet udleveret, hvilket har givet anledning til både forøget konflikt og praktiske udfordringer for forælderen, der egentlig har skullet bruge kortet for at hjælpe barnet.


Men selv om den teknologiske udvikling måske ikke helt har fjernet de udfordringer, så er der nu bedre mulighed for at få adgang til informationer om barnet alligevel. Det kan ske gennem den såkaldte ”sundhedskort-app”.


På Borger.dk beskrives det således: ”Med Sundhedskort-appen kan du dokumentere din ret til at modtage offentlige sundhedsydelser i Danmark på samme måde, som du kan med det fysiske sundhedskort i dag”.


Og videre: ”I sundhedskort-appen kan du automatisk se dine børns sundhedskort frem til, at børnene er fyldt 15 år”.Barnets sundheds-info


For at kunne se barnets sundheds-info i appen kræver det, at:

  • man har del i forældremyndigheden over barnet

  • barnet er under 15 år (når barnet runder 15 år, får vedkommende selv adgang til sundhedskortet)

  • barnet er registreret i CPR-registret


Med appen kan forælderen tage barnet til lægen og scanne sig og barnet ind, få adgang til den fornødne hjælp og så videre.Adresse fremgår ikke


Barnets adresse vil dog ikke fremgå af appen.


Har en bopælsforælder adressebeskyttelse (”hemmelig adresse”), vil dét også omfatte børnene, da de jo deler adresse med vedkommende – og derfor vil hverken adressen eller oplysninger om barnets læge grundlæggende ikke fremgå af appen.


Men selv, hvis bopælsforælderen ikke har hemmelig adresse, vil barnets adresse ikke fremgå.


Her giver Borger.dk selv forklaringen og skriver: ”Dette valg er truffet for at undgå uretmæssig adgang til barnets adresse, da der kan ske menneskelige fejl i forbindelse med registrering af adressebeskyttelse”.


I appen vil der således blot fremgå en stregkode med barnets CPR-nummer, barnets navn, barnets CPR-nummer samt barnets sikringsgruppe.Læs mere


Du kan læse mere om sundhedskort-appen hos Borger.dk på denne side.

84 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle