• skilsmissefamilien

Afstemning: farvel til refleksions-perioden og tvungen delt bopæl?

Opdateret: 16. juni 2020

I den kommende uge skal Folketinget stemme om flere lovforslag med relevans for skilsmisse-området.I denne artikel opridses sagerne, hvor vi sætter fokus på de vigtigste. Den første mindre del handler om orienterings-retten, der bortfalder for nogle forældre – og i den større anden del ser vi på det forventede farvel til den tvungne delte bopæl, refleksions-perioden på 3 måneder samt det digitale læringsforløb.


Orienterings-retten bortfalder for nogle forældre


Og lad os starte med en mindre lovændring med stor konsekvens for flere forældre.


Det ene lovforslag handler således om den såkaldte orienterings-ret. Den giver en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, retten til at blive orienteret om forhold vedrørende barnet. Det er nu intentionen med lovforslaget, at denne orienterings-ret bortfalder for forældre uden del i forældremyndigheden, hvis barnet midlertidigt anbringes hos en adoptivfamilie med henblik på adoption.


Ifølge lovforslaget er dette en opfølgning på loven om kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke, og ændrer derfor ikke de grundlæggende regler.


Træder i kraft i næste måned


Det vigtigste lovforslag, som i øvrigt er blevet delt i to, handler om den tvungne delte bopæl samt den udskældte refleksions-periode på 3 måneder. Kritikerne har været utilfredse med reglerne, og Folketinget bakker nu bredt op om at afskaffe dem igen.


Det sker forventeligt i den kommende uge med andenbehandlingen tirsdag den 16. juni og tredjebehandlingen (den afsluttende afstemning) torsdag den 18. juni.


Afskaffelsen er sat til at træde i kraft allerede den 1. juli 2020.


Tvungen delt bopæl, refleksioner og digitalt læringsforløb


Der var ellers velmente tanker bag lovændringen, som trådte i kraft den 1. april 2019 med indførelsen af tvungen delt bopæl, en refleksions-periode på 3 måneder og et krav om at gennemføre et digitalt læringsforløb.


Formålet med den tvungne delte bopæl var at sikre ro om barnet i perioden lige efter samlivsophævelse. Den tvungne delte bopæl indebar således, at et barn i en periode på tre måneder efter forældrenes samlivsophævelse fik bopæl hos begge forældre. Der var derfor tid til, at parterne i ro og mag kunne afklare skilsmissefamiliens behov og træffe de fornødne beslutninger, i stedet for at haste igennem dem og træffe forkerte beslutninger.


Samtidig blev der indført en refleksionsperiode på tre måneder, så ægtefæller med fælles børn under 18 år først kunne blive skilt efter denne periodes udløb. Refleksions-perioden skulle med andre ord give forældrene tid og ro til nøje at gennemtænke den forestående skilsmisse, med muligheden for at trække anmodningen tilbage igen.


For at understøtte refleksionerne skulle forældrene også gennemføre et digitalt læringsforløb om de mulige konsekvenser, barnet stod over for, nu forældrene havde planer om et blive skilt.


”Optrapper og forlænger konflikten”


Kritikerne var ikke begejstrede for, at myndighederne på denne måde skulle være moralens vogter og på formynderisk vis hjælpe forældrene til at afklare, om de nu også var helt sikre på samlivsophævelsen. Tallene viste da også, at 92 % af de par, der søgte skilsmisse, fastholdt anmodningen efter at have gennemført det digitale læringsforløb. De resterende 8 %, der trak anmodningen tilbage, svarede til 122 par.


Men mere alvorligt var det, at de 3 måneder, hvor parrene ikke kunne blive gift, faktisk fastholdt mange par i et dødvande, fordi ingen af parterne eller deres børn kunne komme videre med deres respektive liv.

Kritikken nåede frem til Christiansborg, og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) reagerede hurtigt. Og den 29. april 2020, ét år efter lovændringen, fremsatte hun ændringsforslaget, som altså nu forventeligt medfører en afskaffelse af de nævnte dele.


I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget i slutningen af april skrev Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S): ”De centrale aktører, der beskæftiger sig med børn i brudte familier, har imidlertid ud fra et børneperspektiv kritiseret ordningerne og fremhævet, at de ikke virker efter hensigten, når forældrene er enige om at bryde relationen mellem dem hurtigst muligt. Aktørerne har påpeget, at ordningerne i mange situationer unødigt optrapper og forlænger konflikten mellem forældrene til skade for deres børn”.


Under førstebehandlingen var der bred politisk opbakning til at fjerne de nævnte dele fra lovgivningen. Det forventes derfor, at lovforslaget om et farvel til tvungen delt bopæl, refleksions-perioden og det digitale læringsforløb bliver vedtaget i den kommende uge.


Delt bopæl og digitalt læringsforløb bevares


Det skal bemærkes, at aftaler mellem parterne om delt bopæl stadig er muligt. Det er således kun den tvungne delte bopæl, der afskaffes. og refleksions-perioden på 3 måneder fjernes.


Desuden skal det digitale læringsforløb bestå som et generelle tilbud til alle forældre, der bryder med hinanden.

”Skilsmissefamilien” dækker naturligvis sagen i den kommende uge, både via hjemmesiden og vores Facebook-gruppe.

28 visninger0 kommentarer

Få vores nyhedsbrev !