• skilsmissefamilien

Advokatvagt

En advokatvagt tilbyder personlig, juridisk rådgivning i sager om f.eks. skilsmisse og forældremyndighed – og det koster ikke modtageren noget.Advokatvagten ("retshjælp") er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning – det vil sige en form for ”juridisk skadestue”.


Alle borgere (uanset indkomstforhold) kan henvende sig til sin lokale advokatvagt ved personligt fremmøde, hvor man anonymt kan modtage en hurtig og mundtlig juridisk vurdering af sin situation.


Den pågældende medarbejder er enten advokat eller advokatfuldmægtig, der har bestået en juridisk uddannelse på universitetet. Advokaterne har derudover en uddannelse som advokat og skal være medlem af Det danske Advokatsamfund. De advokatfuldmægtige er under uddannelse til advokater og arbejder for en uddannet advokat, der også står inde for deres rådgivning.


Alle medarbejdere arbejder uden betaling (”pro bono”) og frivilligt.Den konkrete hjælp


Det er vigtigt at understrege, at advokatvagten ikke kan føre éns sag, og vedkommende kan heller ikke skrive breve, ansøgninger, dokumenter og lignende. Der er kun tale om en umiddelbar vurdering af et juridisk problem af f.eks. skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold, erstatning og lignende – og den pågældende råd og vejledning handler som udgangspunkt om, hvordan man bedst muligt kommer videre i sagen.


På advokatvagternes hjemmeside angives den pågældende hjælp mere konkret som spørgsmål som:

  • Er der overhovedet tale om et juridisk problem, og bør det forfølges?

  • Er det praktisk og økonomisk muligt at gå videre med sagen i retssystemet?

  • De økonomiske konsekvenser i forbindelse med juridisk bistand på et advokatkontor og en eventuel retssag.


Ligeledes kan advokatvagten oplyse om reglerne for fri proces, offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, adgang til klagenævn og andre institutioner.


Vær også opmærksom på, at der er et kort og afmålt tidsrum til rådgivningen. Der kan desuden påregnes ventetid. Og man skal selv sørge for eventuel tolk, idet rådgivningen foregår på dansk.Din forberedelse


På advokatvagternes hjemmeside beskrives det, hvordan man kan forberede sig til rådgivningen.


Inden man møder op, bør man:

  • Forberede, hvad man vil sige, eventuelt ved at skrive dette ned.

  • Finde de dokumenter frem, som sagen vedrører.

  • Fremskaffe oplysninger om årsindtægt, hvis man ønsker rådgivning om retshjælp / fri proces.


Ved fremmødet bør man:

  • Forklare sit problem så enkelt og tydeligt som muligt.

  • Fortælle om sit eget syn på sagen.

  • Eventuelt medbringe de dokumenter, der vedrører sagen.Kontakt


Der findes over 80 Advokatvagter i Danmark fordelt over hele landet. Tilsammen modtager de mere end 20.000 henvendelser årligt fra borgere, der ønsker rådgivning om emner som skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold, erstatning og lignende.


På advokatvagternes hjemmeside har de en liste med advokatvagter over hele landet. Du finder oversigten på denne side.Retsgrundlag


Det er ifølge retsplejelovens §§ 323 og 324, at justitsministeren yder tilskud til retshjælps-kontorer og advokatvagter.


§ 323 lyder: ”Justitsministeren yder tilskud til retshjælp ved advokatvagter i form af helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1). Justitsministeren yder endvidere tilskud til retshjælp ved advokater i form af rådgivning ud over helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 2) og rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger (trin 3)”.


Hertil kommer yderligere regler, og loven i sin helhed kan ses på denne side.


§ 323 lyder i sin helhed således: ”Justitsministeren kan af statskassen yde tilskud til retshjælpskontorer. Justitsministeren fastsætter regler om tilskuddets beregning og udbetaling”.

De nærmere regler om tilskud findes i bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter samt i bekendtgørelse nr. 638 af 11. juni 2014 om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324. Civilstyrelsen har endvidere udstedt vejledning nr. 9413 af 23. juni 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud.


Samfundets udgifter til ”Fri proces og udgifter til advokathjælp” (og herunder advokatvagterne) ligger på lige omkring en halv milliard årligt. Det fremgår af denne oversigt, side 76-77.Læs mere


Du kan læse mere om advokatvagterne på disse sider:


Advokatvagterne


Beskrivelse hos ”Danmarks Domstole”


38 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport