top of page

Advokat: "Debatten om samvær er kørt af sporet i medierne"

”Barnets trivsel skal vælges først – frem for en forælders behov”, skriver advokat Vivian Jørgensen.Advokat Vivian Jørgensen, der har mange års erfaring fra skilsmisse-området, skriver i dag i et debatindlæg i Information om samværssager – og fastslår, at ”debatten om samvær er kørt af sporet i medierne”.


Hun henviser til en kronik i Information den 12. oktober (”Fædre skal ikke behandles som andenrangsforældre af systemet – det må høre fortiden til”), som ifølge Vivian Jørgensen har et fokus, der er ”så forfejlet, at det er på tide at få sandheden frem”.

​Vivian Jørgensen peger på, at ”lovens tidligere fokus var på fædres eller mødres rettigheder eller ligestilling” og således ikke i første omgang barnets tarv. Dette medførte ifølge Vivian Jørgensen, at ”børn, som havde mest brug for beskyttelse, ikke fik den beskyttelse, de havde brug for”.


Det var derfor, at lovgivningen blev ændret pr. 1. april 2019, hvorved barnets tarv i højere grad kom i fokus. Her peger Vivian Jørgensen på, at barnet ikke skal ”hives og flås i fra hver side af uenige forældre”, men at barnet kun kan få ro, ”hvis myndighederne bruger det rigtige fokus og sikrer, at barnet får sine basale behov opfyldt”.


Og dermed, skriver Vivian Jørgensen: ”Barnets trivsel skal vælges først – frem for en forælders behov”.

Det anbefales at læse debatindlægget i sin helhed, da der ovenfor er tale om enkelte uddrag.


”Skilsmissefamilien” er enig, men…


”Skilsmissefamilien” er grundlæggende enig i advokat Vivian Jørgensens betragtninger i debatindlægget – herunder, at barnet må og skal være udgangspunktet og dermed stå foran forældrenes rettigheder.


I forlængelse heraf er det dog vigtigt at påpege, at der i en række sammenhænge er al mulig grund til at være opmærksom på de konsekvenser, som det kan have at sætte hensynet til barnet forrest.


”Skilsmissefamilien” har således fulgt (og følger fortsat) en række sager, hvor bopælsforælderen rejste en bekymring om barnets trivsel, f.eks. på grund af samværsforælderens påståede misbrug og manglende forældreevne. Netop med henvisning til beskyttelsen af barnet og sikring af barnets trivsel førte bekymringerne til, at samværet mellem barn og samværsforælder blev suspenderet.


Men bekymringerne var enten ikke korrekte eller direkte usande – og den brudte kontakt mellem barn og samværsforælder medførte konsekvenser for samværet, som i flere sager slet ikke blev genetableret.


Det er derfor vigtigt, at myndighederne ikke kun ser suspendering af samvær som et værktøj til at skærme barnet – men også som en risiko for at gribe uhensigtsmæssigt ind i kontakten mellem barn og en forælder, der reelt faktisk løfter sin forælderevne og derigennem faktuelt selv er til barnets bedste.


Om advokat Vivian Jørgensen

Vivian Jørgensen er familieretsadvokat med 22 års erfaring (med speciale i forældremyndighed, bopæl og samvær). Desuden har hun været konstitueret dommer gennem 10 år og offentlig anklager i 2 år.


Du kan læse mere om advokat Vivian Jørgensen på denne side.

234 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page