Love og regler: det grundlæggende

Alle indlæg

Computer Learning

11 sammenhænge

15. juli 2020

Artiklen beskriver 11 sammenhænge på skilsmisseområdet, du bør kende til.

Husrække

Delt bopæl

1. juli 2020

Den delte bopæl tager afsæt i forældrenes gode, nære samarbejde om alle vigtige sammenhænge omkring barnet.

Det familieretlige system.jpg

Sagsgange i FRH

18. juli 2020

Denne artikel indeholder korte uddrag af alle sammenhænge fra "Lov om Familieretshuset og tilhørende vejledning.

Mand Student

Ægtefællebidrag

12. august 2020

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, hvilket ægtefællebidraget har til hensigt at sikre.

Boligområde

Bopæl og samvær

27. juli 2020

Efter et brud får forældrene hver sin betegnelse med visse formelle forskelle.

Lykkelig familie

Forældremyndighed

18. november 2020

Forældre med del i myndigheden over barnet skal i fællesskab træffe vigtige beslutninger om barnet.

Familie på en strand

Samvær

29. juni 2020

I denne omfangsrige og udførlige artikel beskrives indbyrdes aftaler om samvær samt samværs-resolution ved uenighed.

børn kører

Børnebidrag

4. juli 2020

Artiklen handler om børnebidraget, hvorigennem samværsforælderen kan løfte sin pligt til at forsørge barnet.

Far og datter

Kontaktbev. samvær

25. januar 2021

Er kontakten mellem barnet og den ene forælder blevet brudt, kan den genoprettes gennem kontakt-bevarende samvær.

Julekager

Samvær i julen

1. december 2020

Det løbende samvær ophæves typisk i julen og erstattes af feriesamvær, der typisk er forholdsvis afgrænset.