Love og regler: det grundlæggende

Alle indlæg

Computer Learning

11 sammenhænge

Rev. 17. november 2021

Artiklen beskriver 11 sammenhænge på skilsmisseområdet, du bør kende til.

børn kører

Børnebidrag

4. juli 2020

Artiklen handler om børnebidraget, hvorigennem samværsforælderen kan løfte sin pligt til at forsørge barnet.

Far og datter

Kontaktbev. samvær

25. januar 2021

Er kontakten mellem barnet og den ene forælder blevet brudt, kan den genoprettes gennem kontakt-bevarende samvær.

Familie på en strand

Samvær

23. februar 2022

I denne omfangsrige og udførlige artikel beskrives indbyrdes aftaler om samvær samt samværs-resolution ved uenighed.

Studerende tager Eksamen

Uddannelsesbidrag

6. oktober 2021

Er den unge under uddannelse, kan pligten til at forsørge barnet forlænges, selv om vedkommende er 18-24 år gammel.

Boligområde

Bopæl og samvær

27. juli 2020

Efter et brud får forældrene hver sin betegnelse med visse formelle forskelle.

Husrække

Delt bopæl

1. juli 2020

Den delte bopæl tager afsæt i forældrenes gode, nære samarbejde om alle vigtige sammenhænge omkring barnet.

I retten

Sag i Familieretten

12. marts 2022

En dom i en sag om bopæl og samvær giver indblik i, hvordan sager føres i Familieretten.

Julekager

Samvær i julen

19. december 2021

Det løbende samvær ophæves typisk i julen og erstattes af feriesamvær, der typisk er forholdsvis afgrænset.

Mand Student

Ægtefællebidrag

12. august 2020

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, hvilket ægtefællebidraget har til hensigt at sikre.

Stort hjul

Deling B&U-ydelse

30. oktober 2021

Artiklen handler om de nye regler omkring børne- og ungeydelsen, som fremover skal deles mellem forældrene.

Lykkelig familie

Forældremyndighed

18. november 2020

Forældre med del i myndigheden over barnet skal i fællesskab træffe vigtige beslutninger om barnet.

Det familieretlige system.jpg

Sagsgange i FRH

18. juli 2020

Denne artikel indeholder korte uddrag af alle sammenhænge fra "Lov om Familieretshuset og tilhørende vejledning.

Vielsesringe

Sådan bliver I skilt

13. september 2021

I denne artikel beskrives den formelle skilsmisseproces samt de afklaringer, man samtidig skal eller bør afklare.