Love og regler: det grundlæggende

Alle indlæg

11 sammenhænge

15. juli 2020

Artiklen beskriver 11 sammenhænge på skilsmisseområdet, du bør kende til.

Delt bopæl

1. juli 2020

Den delte bopæl tager afsæt i forældrenes gode, nære samarbejde om alle vigtige sammenhænge omkring barnet.

Ægtefællebidrag

12. august 2020

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, hvilket ægtefællebidraget har til hensigt at sikre.

Bopæl og samvær

27. juli 2020

Efter et brud får forældrene hver sin betegnelse med visse formelle forskelle.

Sagsgange i FRH

18. juli 2020

Denne artikel indeholder korte uddrag af alle sammenhænge fra "Lov om Familieretshuset og tilhørende vejledning.

Børnebidrag

4. juli 2020

Artiklen handler om børnebidraget, hvorigennem samværsforælderen kan løfte sin pligt til at forsørge barnet.

Samvær

29. juni 2020

I denne omfangsrige og udførlige artikel beskrives indbyrdes aftaler om samvær samt samværs-resolution ved uenighed.

Få vores nyhedsbrev !